Rozliczenia kadr i płac

Pomagamy sprawnie zarządzać kadrami, wspomagamy pracodawców wiedzą z zakresu przepisów prawa pracy. Dostarczamy sprawdzone rozwiązania oraz oferujemy najwyższy standard w ramach outsourcingu kadr i płac.

Doradztwo w sprawie pracowników

Wysokie podatki i składki ZUS wymuszają od pracodawcy dokładna analizę przepisów prawa przy zatrudnieniu pracownika. Oferujemy bieżącą obsługę i doradztwo dotyczące: form zatrudnienia; rodzajów umów o pracę; treści umów o pracę; ich realizację oraz zakończenie zatrudnienia. 

Dopełnienie wszystkich obowiązków pracodawcy pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia roszczeń odszkodowawczych jakich może dochodzić pracownik po wypadku przy pracy lub w przypadku zwolnienia z pracy. Zabezpiecza interesy pracodawcy podczas kontroli Urzędu  Skarbowego, ZUS-u lub Inspekcji Pracy.

Dokumentacja pracownicza

Sporządzamy: umowy o pracę zgodne z kodeksem pracy; zmiany do  umowy; rozwiązanie umowy;  wypowiedzenia; umowy cywilno-prawne (zlecenie, o dzieło); świadectwa pracy; regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników.

Prowadzimy: akta osobowe pracownika zgodnie z wymogami prawa pracy; ewidencje związane z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi oraz dodatkowymi.

Organizujemy: wstępne i okresowe badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

Rozliczanie wynagrodzeń

Sporządzamy: listy płac; rachunki do umów cywilno - prawnych; deklaracje rozliczeniowe z ZUS; deklaracje oraz inne rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu wypłaty wynagrodzeń.

Napisz do nas

Masz pytania albo szukasz więcej informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a odezwiemy się do Ciebie.