Pomoc w pozyskiwaniu dotacji i funduszy unijnych

Pozyskiwanie dotacji

Sporządzimy dla Ciebie  plany  finansowe do wniosków o  dotacje. Prawidłowo przygotowana analiza finansowa projektu jest dużym atutem skutecznych projektów. Niejednokrotnie ocena rentowności projektu jest warunkiem obligatoryjnym, aby otrzymać dofinansowanie ale do progoz należy podchodzić realnie. Wskaźniki finansowe zazwyczaj są traktowane jako zobowiązanie firmy do ich osiągnięcia. Brak realizacji założonych prognoz może skutkować rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu środków.

Księgowanie dotacji

Firmy otrzymujące pomoc z funduszy strukturalnych mają obowiązek prowadzenia odrębnych ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu. Polega to na wyodrębnieniu wszystkich operacji związanych z danym projektem. Tworzymy i wprowadzamy do stosowanego zakładowego planu kont dodatkowych (odrębnych) kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. Prowadzimy dodatkowe rejestry dokumentów księgowych, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli wykorzystania środków.

Rozliczanie dotacji


Sporządzimy dla Ciebie wnioski o płatność. Dzięki nam masz pewność, że to skomplikowane i odpowiedzialne zadanie będzie wykonane bezbłędnie.

Opracowania dotyczące analizy przedsięwzięcia inwestycyjnego

Zrobimy dla Ciebie analizę projektu pod względem możliwości pozyskiwania dotacji ze środków publicznych lub preferencyjnych. Zweryfikujemy  nakłady inwestycyjnych i kosztowe pod względem możliwości zakwalifikowania ich jako inwestycje w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do złożenia dokumentacji unijnej  w ramach Programów europejskich, wspólnotowych i krajowych.

Napisz do nas

Masz pytania albo szukasz więcej informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a odezwiemy się do Ciebie.