Audyty finansowe i podatkowe

Audyt ma określić czy system zarządzania obowiązujący w firmie, jest zgodny z tym co wymaga norma, wymaga klient,
wymaga prawo, wymaga sama organizacja i działa poprawnie.  

Audyt finansowy 

W ramach tych czynności świadczymy usługi badania ksiąg rachunkowych w przypadku obowiązkowego badania ksiąg rachunkowych, wynikającego z Ustawy o Rachunkowości, a także w każdym innym przypadku przy tzw. Audytach „miękkich”.

Biegli rewidenci współpracujący z nami  dysponują wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych.

Przeprowadzając badanie lub przegląd sprawozdania zapewniamy rozpoznanie rzeczywistej sytuacji majątkowej i kondycji finansowej firmy, formalne potwierdzenie wiarygodności wobec kontrahentów i kredytodawców, wskazówki przy podejmowaniu decyzji dotyczących kontynuowania działalności oraz oceny z tym związanego ryzyka finansowego.

Audyt podatkowy

Badanie ksiąg pod kątem podatkowym i w konsekwencji uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie kroki poczynić w kierunku jak najskuteczniejszej optymalizacji podatkowej.

Audyt podatkowy służy przede wszystkim zbadaniu prawidłowości przeszłych i bieżących rozliczeń podatkowych badanego firmy w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Oferujemy kompleksowe usługi audytów podatkowych w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku akcyzowego.

Napisz do nas

Masz pytania albo szukasz więcej informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a odezwiemy się do Ciebie.